Energie nejen pro děti

Chystáte se na výlet s dětmi? Nezapomeňte do batůžku přibalit PIKNIK nebo PIKAO. Zahuštěným slazeným mlékem zajistíte doplnění energie, zaženete hlad a jeho chuť vás zaručeně nezklame.

 

Celý článek...

Aktuální číslo

2018_duben

ke stažení v pdf

Kde domov můj? PDF Tisk Email
Čtvrtek, 25 Září 2008 13:24

Kde domov můj, kde vlast je má? ..?

Moto: Kdo jest všude, není nikde… Z dopisů Senekových

Úvodem vzpomínka

„Domov? Jak to myslíte?“ Seděl na zábradlí mostu a klátil klukovsky nohama. „Já nevím.. Asi jsem tenkrát chyběl ve škole,“zasmál se; ale vyhlížel spíš nevesele. Podíval se někam dolů, pod most. Možná, že tam bydlel...

Kolik asi lidí by na otázku, co rozumí domovem, upadlo téměř do rozpaků,nebo přiznalo, že to přesně neví? Někteří by možná prohodili, co by je v tom okamžiku napadlo. Jiní by se podivili: co tu může být nejasného? Leč nejasností je bezpočtu..

CO JE TO VLASTNĚ DOMOV? Místo, kde jsme se narodili? Odkud pocházíme? Nebo kde žijeme? To je náš byt? Dům? Obec? Kraj? Krajina? Je tolik pojmů, jež se nabízejí, které používáme, aniž bychom se nadnimi obzvláště zamýšleli !.Domovina. Rodný kraj, rodná země. Vlast.Ale běda – klopýtneme hned na samém začátku.Co když náš byt nám již nepatří? Nebo náš dům už nestojí? Krajinu zničily živly nebo nepřítel? Rodný kraj , rodnou zemi obsadil někdo cizí?A co vůbec znamená to slovo VLAST ? Zemi, kde jsem se narodil?, ve které trvale bydlím?Pojem bývá vykládán rozličně…. Proto je lépe používat pojmu otcovský kraj, zem našich otců, otčina.

A co nám sdělí odborné příručky a slovníky? ...Domov je místo, kde jsme se narodili...kde žijeme...rodinný krb...v širším slova smyslu země, stát, otčina, vlast... Není to naprosto srozumitelné?Možná na první pohled, ale je tu mnoho nezodpovězených otázek.Kde jsme se narodili. Kde žijeme. Rodinný krb Kolik lidí se narodilo v místech,která už neexistují! Kolik jich od nejútlejšího věku pobývalo v nejrůznějších ústavech! A co lidé z nouzových útočišť, z ubohých příbytků, do kterých byli násilím vystěhováni?Co ti, kteří vůbec nemají kde bydlet, leda kdesi - pod mostem… Kolik rodinných krbů spíše než domov připomíná zmatené kolbiště, kde se vyskytne i násilí?Kolika zeměmi světa putují zástupy běženců, kolik států se rozpadlo do chaosu, kolika lidem nenávratně zmizela vlast...

Nuže, kdo chce bádat, má široké pole: může se vydat na historickou pouť ke kořenům a začít třeba příručním slovníkem jazyka českého, kde zjistí, že staročeský d o m měl platnost všeslovanskou , nebo začít od samého základu slova, indoevropského výrazu d e m. Z hlubin dalekého času přináší poselství bible, Starý zákon::….příbytkem je dům o t c e mého...Rovněž Homérovy eposy:...prchněme na lodích domů, do milé o t c o v s k é země... nebo také Aristofanova komedie, kde naříká typický atický rolník, který se přestěhoval do města: „Vyhlížím k polím...klína městu, po obci své lkám, po r o d n é obci své...“ Na další pouti bychom zjistili, že nelze nalézt snadnou odpověď.Anebo přece? Jsou místa, která jsou pro nás tak blízká, že, ač jsme se v nich nenarodili, ač v nich třeba trvale nežijeme a nemáme tam (pokud víme), přímé předky - přesto mají pro nás neopakovatelnou vůni, nezaměnitelný půvab., střípek úsměvu a pohody…jsou nám nenahraditelným útočištěm..

Naše rodina, já, ty, naše děti..

Aktualizováno Čtvrtek, 25 Září 2008 16:31
 
 
Stavění puzzle pomáhá rozvíjet mnohé dovednosti nejen u dětí

01Pro starší generace přináší puzzle možnost podpořit mozkovou aktivitu, postará se ale také o zábavu. Puzzle pomáhají nejen hravě a zábavně rozvíjet tvořivé dovednosti a jemnou motoriku, ale podněcují také zvídavost, touhu po dosažení cíle i radost z dokončeného díla.

 

Celý článek...

Kam s dětmi

Divadla
Kina
Města
Zoo