Ftaláty ve školmních potřebách! PDF Tisk Email
Napsal uživatel Soňa Šímová   
Středa, 08 Září 2010 20:39

Sdružení Arnika v rámci projektu Zdravá planeta pro zdravé děti zveřejnilo soubor doporučení pro rodiče, jak vybírat školní pomůcky pro své děti šetrné k jejich zdraví i k životnímu prostředí. „Radíme vybírat pomůcky pokud možno z přírodních materiálů a takové, které při své výrobě nezpůsobily velké škody na životním prostředí. PVC rozhodně k takovým materiálům nepatří a současně může obsahovat nebezpečné látky, což potvrdily i analýzy, které jsme nechali zpracovat v Institutu pro testování a certifikaci ve Zlíně. Pět z devíti náhodně vybraných výrobků obsahovalo některé ze šesti nebezpečných ftalátů. 

 

Čtyři z analyzovaných výrobků obsahovaly di(2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) klasifikovaný evropskou směrnicí jako látka toxická pro reprodukční systém člověka (4). Množství tohoto ftalátu přitom více než 100násobně přesáhlo 0,1 % podílu v testovaném výrobku, což je limit stanovený pro hračky a výrobky péče o děti. V dalším výrobku byl zjištěn di-isononyl ftalát (DINP), u něhož testy na zvířatech prokázaly toxicitu pro játra a ledviny. „Zatímco u hraček je obsah ftalátů striktně omezován, u školních potřeb, které nevypadají jako hračky anebo je za ně nelze považovat, to stále ještě neplatí. Přitom s nimi děti přijdou do styku stejně často, jako s hračkami. A navíc, v případě školních potřeb lze ftaláty, respektive PVC, v němž bývají obsaženy, snadno nahradit bezpečnějšími materiály,“ říká Mgr. Jitka Straková, koordinátorka projektu Zdravá planeta pro zdravé děti, v jehož rámci Arnika analýzy provedla.

 

Arnika v návaznosti na provedenou analýzu oslovila se žádostí o vyjádření i výrobce testovaných výrobků. Většina z nich se hájí dodržováním platné legislativy nebo zdůrazňují rozdíl v posuzování školních pomůcek a hraček pro děti mladší tří let (5). „I u školních pomůcek hrozí, že se z nich ftaláty mohou uvolňovat po velmi dlouhou dobu. Při silnějším stlačení se množství unikající látky zvyšuje. Dále uvolňování ftalátů z povrchu měkčeného PVC stoupá zejména při zvýšení mechanického tlaku a teploty (např. žvýkání). Kromě toho věková hranice již z platné legislativy zmizela,“ uvedla Jitka Straková. Navíc je třeba zvážit i souhrnný vliv různých zdrojů nebezpečných látek. „Jakýkoliv obsah ftalátů nad 0,1 % hmotnostního podílu je vysoký vzhledem k tomu, že děti přicházejí do styku i s dalšími zdroji těchto nebezpečných látek například prostřednictvím podlahových krytin. Je zapotřebí počítat s kumulativním efektem nejen ftalátů, ale i dalších látek poškozujících hormonální systém, které se běžně vyskytují kolem nás, jako je například bisfenol A. A přítomnost chemických látek, stejně jako znečišťování životního prostředí při výrobě patří k důležitým hlediskům při posuzování, zda je dotyčný výrobek ekologicky šetrný či nikoliv,“zdůraznil RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí programu Toxické látky a odpady, Arnika.

 

„Zásadním problémem z pohledu spotřebitele je nemožnost získat důležité informace o výrobku, neboť informace o použitém materiálu často chybí,“ upozornila Mgr. Jitka Straková z Arniky. Za účelem usnadnit rodičům výběr bezpečných, ke zdraví a životnímu prostředí šetrných školních pomůcek, sestavila Arnika Desatero šetrných školních pomůcek. Na prvním místě nabádá k tomu, aby se lidé vyhýbali PVC, které je často změkčováno právě problematickými ftaláty. Šetrná školní pomůcka by měla být vyrobena z bezpečných, recyklovatelných nebo snadno rozložitelných a energeticky nenáročných materiálů (včetně obalů) a pocházet z České republiky. „Při výběru školních pomůcek bychom se měli vyhýbat také parfémovaným výrobkům nebo pomůckám s obsahem organických rozpouštědel,“ dodala Jitka Straková. Desatero je dostupné na internetových stránkách Arniky www.toxik.arnika.org/desatero-setrnych-skolnich-pomucek.