Odmítnutí očkování bez pokuty PDF Tisk Email
Napsal uživatel Soňa Šímová   
Čtvrtek, 05 Srpen 2010 04:42

injekceNechcete své dítě nechat očkovat? Už vám za to nehrozí pokuta. Rodiče, kteří nedali své dítě očkovat a proti pokutě se odvolali, až dosud neměli u soudu zastání. Minulý týden ale padl přelomový verdikt – Nejvyšší správní soud dal za pravdu rodičům z Moravy. Ti pokutu za neočkování dětí platit nemusí.

 

 

Rodičům, kteří se rozhodnou své děti neočkovat nebo očkování odložit, už nehrozí pokuta. Minulou středu o tom rozhodl Nejvyšší správní soud (NSS). Soud přijal argumentaci Ligy lidských práv, která upozornila na fakt, že vyhláška o očkování proti infekčním nemocem odporuje článku 4 Listiny základních práv a svobod. Končí tak mnohdy značně necitlivá praxe úředníků hygienických stanic, kteří ukládali rodinám až dvacetitisícové pokuty za neočkování či odložení vakcinace dítěte, a to i v případech, kdy rodiče s očkováním přestali kvůli značným vedlejším účinkům.

 

Rodiče, které Liga před Nejvyšším správním soudem zastupovala, se po negativních reakcích svého dítěte na hexavakcínu rozhodli v očkování s výjimkou tetanu nepokračovat. Hygienická stanice jim za to uložila pokutu osm tisíc korun. Stát jim teď bude muset peníze vrátit. „Rozhodnutí NSS tak částečně uzavřelo kapitolu totalitního přístupu zákazů a příkazů a dává českým rodičům více svobody, ale také odpovědnosti při rozhodování o zdraví svých dětí,“ komentuje verdikt soudu předseda Ligy David Zahumenský. Soud zároveň jasně řekl, že samo ministerstvo zdravotnictví nemůže rozhodovat o tom, jakým očkováním se mají děti podrobit. Očkování musejí být stanovena zákonem, čemuž by měla předcházet dostatečná odborná a veřejná diskuse.

 

Povinné očkování sehrálo historicky kladnou roli při kontrole a snížení výskytu řady nemocí. Zkušenosti z mnoha starších členských států EU, například z Rakouska, Německa, Švýcarska nebo Velké Británie, ale ukazují, že vhodně zvolenou informační kampaní je možné dosáhnout vysoké proočkovanosti i bez represe namířené vůči rodinám. Odpadá zde přitom nejen narušování důvěry mezi rodiči a pediatry, kteří hygienikům neočkování dítěte hlásí, ale rodiče jsou také transparentněji informováni o přínosech a rizicích spojených s očkováním. „Ze zkušeností Ligy vyplývá, že čeští lékaři se často nesprávně domnívají, že rodiče nemusejí o rizicích spojených s očkováním informovat, nebo tato rizika bagatelizují,“ uvádí Zahumenský.

 

I když rodiče již není možné pokutovat za to, že se očkovací vyhláškou neřídí, některé nepřímé sankce stále zůstávají v platnosti. Dítě, které nebylo řádně naočkováno, nesmí být přijato do mateřské školy a nemůže ani na tábor, školu v přírodě či lyžařský výcvik. „Takto přísné opatření, které brání dětem v přístupu ke vzdělávání a dalším aktivitám, považujeme za nepřiměřené. I kdyby dítěti chybělo byť jen jedno očkování, proti němuž se třeba ani jinde v Evropě neočkuje, a kdyby všechny ostatní děti naočkovány byly, přesto se toto dítě například školy v přírodě účastnit nesmí. To nemá ve vyspělých zemích obdoby.“ uvádí právnička Ligy Zuzana Candigliota.

 

Rozhodnutí NSS tak otvírá diskusi o tom, jakým způsobem má český stát zajistit podmínky pro ochranu zdraví dětí. Změnu nevyhovujícího systému by měla přinést dlouho očekávaná reforma zdravotnictví. Podle Ligy, která se problematikou povinného očkování dlouhodobě zabývá a nyní zpracovává analýzu přístupů k očkování dětí v Evropě, je nutné, aby nový ministr zdravotnictví dokončil přijetí připravené vyhlášky o zrušení plošného očkování proti tuberkulóze, po kterém odborníci dlouhodobě volají. Dále je třeba zamezit trestání rodin, které očkování ze zdravotních důvodů odmítají, a nastavit systém očkování tak, aby byla v co největší míře respektována svobodná volba rodičů v otázkách zdraví jejich dětí

 

 

Nejsem odpůrcem očkování a svoje děti nechávám očkovat i nadstandardně, ale některá očkování bych raději posunula na pozdější dobu a celý očkovací kalendář lépe rozvrhla tak, aby děti nedostávaly dvě očkování měsíčně. Podle mě je to obrovská zátěž na organizmus miminek a batolat. Navíc nemáme ani dostatek informací k nežádoucím účinkům, lékaři většinou upozorní rodiče na teplotu a možné zarudnutí v místě vpichu, ale pokud se objeví nenadálá reakce, přisoudí to většinou k nevhodné době, kdy očkování proběhlo a spustilo nemoc, která by propukla i tak, ale třeba později

 

Lékaři musí hlásit každou neobvyklou reakci na očkování hygieně, ovšem tím, že řeknou, že nemoc nemá s očkováním nic společného, připraví farmaceutickou firmu o důležitý poznatek, díky kterému by mohla vakcínu upravit a další rodiče by se nemuseli potýkat s nepříjemnostmi, v tom nejhorším případě strachem o život dítěte. Ale ono by možná jen stačilo, kdyby v příbalových informacích byly popsány všechny nežádoucí účinky tak jako v zahraničí, kde mají rodiče možnost volby. Stále si myslím, že rizika očkování jsou nižší než rizika prodělané nemoci, ale stejně jako většina rodičů, bych prostě ráda byla informována.

 

Jaký názor na očkování máte vy?