For Babies
Domácí násilí stojí miliardy PDF Tisk Email
Napsal uživatel Lucie Přibylová   
Čtvrtek, 04 Únor 2010 00:00
Násilí v rodinách ohrožuje nejen životy žen, psychické zdraví dětí, které v těchto rodinách žijí, ale má i vážné dopady na ekonomiku.

„Odhadujeme, že náklady na nápravu problému způsobených domácím násilím, dosahují až pěti miliard korun ročně“, říká Mgr. Martina Hronová z občanského sdružení ROSA. Přesné studie v ČR neexistují, ale odhady vycházejí z obdobných studií v zahraničí: například švýcarské studie odhadují dopady domácího násilí na 200 milionů eur ročně, podle studie Centra pro kontrolu a prevenci chorob v USA náklady na prevenci, léčení a další nepřímé náklady stojí ekonomiku USA ročně 5,8 miliard dolarů. Podle British Medical Assotiation (BMA) jdou náklady za domácí násilí v Británii do miliard liber ročně. Podle této studie jsou například oběti násilí třikrát až čtyřikrát náchylnější k rozvinutí psychické poruchy a onemocnění srdce než zbytek populace. Do nákladů za domácí násilí se totiž započítávají nejen přímé náklady za léčení zranění, výjezdy policie, ale i náklady nepřímé: provoz azylových domů, poraden, sociální výpomoc, soudní řízení, ale i ztráty způsobené pracovní neschopností.

Domácí násilí, partnerské násilí, násilí ve vztazích jsou stále velmi závažné celospolečenské problémy, jehož přenos mezi generacemi lze eliminovat jen díky prevenci a to v době, než mladí lidé začnou navazovat první vztahy. „V České republice se s násilím během svého života podle mezinárodního průzkumu AV ČR setká 38 procent žen. Násilí ale nezačíná až několik let po svatbě. Určité náznaky toho, že má někdo tendenci používat ve vztahu násilí, se dají vypozorovat už na počátku vztahu“, říká Zdena Prokopová, vedoucí SOS linky ROSA. Násilí ve vztahu může zažívat podle odhadů až každá třetí studentka. „Podle naší sociologické studie bylo již 11 % studentek udeřeno, 11 % bylo ve vztahu ponižováno, 11 % partner omezoval,“, říká Mgr. Hronová z o.s. ROSA. Navíc podle sociologické studie o.s. ROSA studenti a studentky vůbec nevnímají varovné signály a konkrétní projevy násilí ve vztahu jako násilí. Myslí si, že takové chování je „normální“ protože jejich vrstevníci prožívají ve vztazích to samé.

Občanské sdružení ROSA, které se už 16 let zabývá pomocí ženám, obětem domácího násilí a jejich dětem, se proto aktuálně zaměřuje na prevenci násilí mezi studenty středních škol, v době, kdy navazují první partnerské vztahy. Další informace můžete nají i na www.stopnasili.cz.