Energie nejen pro děti

Chystáte se na výlet s dětmi? Nezapomeňte do batůžku přibalit PIKNIK nebo PIKAO. Zahuštěným slazeným mlékem zajistíte doplnění energie, zaženete hlad a jeho chuť vás zaručeně nezklame.

 

Celý článek...

Aktuální číslo

2018_duben

ke stažení v pdf

Jak lehké je zabít PDF Tisk Email
Středa, 29 Duben 2009 08:35

Motto: Ruka rychlejší rozumu (stará pravda)

Věděl jsem, že chodívá podél vysokého srázu na dlouhou

procházku . Stokrát jsem se, alespoň v duchu, plížil za ním.

A nejenom plížil. Představoval jsem si přitom, jak se mu

lepím na paty, aniž co tuší. Jak zvedám paži k rozhodnému

úderu.Jak ho srážím dolů...

Ale byly to jenom představy. Nevěděl jsem, zda bych toho

byl vlastně schopen. Přes všecko, co mi učinil. Bylo to

strašné, nikdy jsem mu to nemohl zapomenout. Zničil mi

život, mně a Evě. Ta pomluva, kterou o mně vyslal do světa,

způsobila, že už nemohla dál žít. Že se rozloučila se

životem… Já jsem se k tomu nikdy neodhodlal. Ale chtěl

jsem se mu pomstít. Ukázalo se však, že jsem si to jen

namlouval.

Vždycky jsem byl příliš váhavý, nerozhodný, prostě

slaboch. Až najednou přišel ten anonym. Stálo v něm: Jsi

ubohý zbabělec. Jen ta tři slova. Neměl jsem tušení, kdo je

napsal. Ale pálila mě v duši jako oheň. Nebyla to nakonec

pravda? Divná náhoda…

A tak jsem se posléze přece jen rozhýbal. Věděl jsem, že

chodívá na procházku nad srázem kolem čtvrté a vrací se

někdy až za soumraku. To se mi hodilo. Večer tamtudy

nikdo nechodí, nikdo mě neuvidí. Vzal jsem si tmavošedý

kabát, snad abych jaksi splynul s tím šerem.

Plížil jsem se z povzdálí za ním, ale jeho naštěstí ani

nenapadlo, aby se podíval za sebe.

Poslední část té jeho trasy byla z jedné strany lemována

borovým hájkem. Zvolna jsem přidával do kroku, vstříc

oné osudné chvíli, kdy jsem se hodlal pomstít.

Vtom za mnou cosi zapraskalo. Obrátil jsem se, nikoho

jsem neviděl. Trochu zneklidněn jsem šel dál. Náhle však

praskla větvička pod čísi botou. Vylekaně jsem se obrátil.

A to už stál za mnou: vysoký štíhlý, v světlé bundě.

Dobrý večer, pozdravil klidně. Můžu jít s vámi?

Ale já vás neznám! zakoktal jsem.

Poručík Gall, představil se. Onehdy jsem prohlížel staré

spisy. A tam jsem se dočetl – asi si domyslíte, co. O té

nešťastnici, která se kvůli pomluvě rozloučila se životem.

Bylo tam i vaše jméno. Nedivil bych se, kdybyste se tomu

člověku chtěl pomstít…

Zalapal jsem po dechu. Takže vy jste mě sledoval?

To určitě ne – tolik času zas nemám. Ale shodou okolností

bydlím ve stejné ulici jako vy. A čirou náhodou jsem šel

domů, když jsem vás viděl odcházet. Sám nevím, proč jsem

se vydal za vámi. Nevím, co jste chtěl udělat, ale pro jistotu

jsem vás sledoval. Věřte mi, ten člověk za to nestojí. Možná,

že by se nepřišlo na to, proč sletěl dolů – když tu cestu tak

dobře znal.

Otevřel jsem ústa, ale nevydal ani hlásku.

Věřte mi, že byste se s tím celý život musel vyrovnávat, řekl

poručík. Zabít někoho je pro normálního, slušného člověka

nesnesitelná zátěž!

A tak se stalo, že jsem se nepomstil – a že se mi zároveň

ulevilo. Náhoda, ta nevypočitatelná, zlovolná dáma, která

se tu tak výrazně zúčastnila děje, měla tentokrát svůj

lepší den…

 
 
Stavění puzzle pomáhá rozvíjet mnohé dovednosti nejen u dětí

01Pro starší generace přináší puzzle možnost podpořit mozkovou aktivitu, postará se ale také o zábavu. Puzzle pomáhají nejen hravě a zábavně rozvíjet tvořivé dovednosti a jemnou motoriku, ale podněcují také zvídavost, touhu po dosažení cíle i radost z dokončeného díla.

 

Celý článek...

Kam s dětmi

Divadla
Kina
Města
Zoo