Odkrývání násilí PDF Tisk Email
Pátek, 02 Leden 2009 11:17

Za mnoha případy šikany ve třídě stojí domácí násilí v rodině žáka. Děti, které jsou svědky násilí doma, považují násilí za běžný způsob komunikace a prostředek k dosažení svého cíle. V České republice nebyl obdobný průzkum zadán, ale například v Kanadských školách je v každé třídě 3 – 5 dětí, které zažívají doma násilí.

Učitelé mají jedinečnou možnost násilí v rodině žáků identifikovat. Na těchto dětech si učitelé mohou všimnout změn v chování. Děti, které byly klidné, uzavřené, začnou být agresivní, naopak jiné se začnou „stahovat“, jsou mlčenlivé. Pokud ale mají učitelé podezření na násilí v rodině žáka, často nevědí, jak mají správně zareagovat.

Podle průzkumu o.s. ROSA mezi učiteli pražských základních škol celých 26,5 % pedagogů už sice mělo podezření na domácí násilí v rodině žáka, ale nevěděli jak do situace vstoupit. Třicet pět procent pedagogů už násilí v rodině žáka řešilo a z toho více jak polovina už informovala o situaci v rodině Oddělení sociálně právní ochrany dětí či Policii ČR. Dalších čtrnáct procent pedagogů je přesvědčeno že se o násilí v rodině žáka nemůže dozvědět a nebo nemůže do situace vstupovat.

Děti, které jsou svědky násilí v rodině a nebo je násilí namířeno i proti nim, trpí stejnými příznaky jako děti s CAN (syndrom týraného dítěte). Děti jsou svědky násilí, tam kde k němu v rodině dochází, ve více než 90 procentech případů. V České republice zažívá násilí ze strany svého partnera 38 % žen. Násilní partneři, kteří se dopouštějí násilí doma, napadají i své děti a to bohužel ve 40 – 60 procentech případů. Bohužel tyto děti mají tendence násilné vzorce chování přenášet do vztahů s vrstevníky a mnohem později i do vztahů partnerských.Je důležité, aby učitelé věděli, jak násilí v rodině žáka identifikovat a jak dítěti i dospělé oběti v rodině pomoci, protože neodborný zásah do rodiny může poškodit oběť násilí, která může být odtajněním násilí ohrožena na životě a nebo ze strachu nebude chtít situaci řešit. Proto ROSA proto připravila pro pedagogy pražských základních škol školení na téma Škola a pomoc dětem vystaveným domácímu násilí. Školení v rámci prevence kriminality podporuje Magistrát hlavního města Prahy a konal ve spolupráci se ZŠ Mendíků. Pro učitele ROSA vydala publikaci Manuál pro učitele: Škola a děti vystavené domácímu násilí a spustila speciální stránky pro pedagogy na www.stopnasili.cz v sekci pro odbornou veřejnost.

Zkušenost učitelů s domácím násilí v rodině žáka, ROSA, listopad 2008

Nemám s násilím v rodině žáka zkušenost 6 %

O domácím násilí v rodině svého žáka se nemohu nic dozvědět. 10%

Měl/měla jsem podezření na domácí násilí v rodině svého žáka, ale nemohu do situace vstupovat. 4 %

Měl/měla jsem podezření na domácí násilí v rodině svého žáka, ale nevím jak do situace vstupovat. 26,5%

Už jsem řešil/a ve třídě situaci v rodině žáka, kdy docházelo k domácímu násilí. 14,3%

Už jsem řešil/a ve třídě situaci v rodině žáka, kdy docházelo k domácímu násilí, informovala jsem (nebo vedení školy) OSPOD či Policii ČR. 20,5%

neodpovědělo 18,7

- Průzkum mezi učiteli pražských základních škol.

Určitě by bylo dobré, kdyby školení učitelů podpořili ve všech městech. Díky nim by mohly být zachráněny děti z nevhodného prostředí, ale také děti, které mají harmonickou rodinu, ale jsou zbytečně obětí šikany ze strany agresivních spolužáků. Kdo jiný než učitel, který je s dětmi denně, by mohl odhalit domácí násilí? V tom případě by ale učitelé měli být i lépe ohodnoceni, aby jim stálo za to, na případ upozornit a projít si všemi nepříjemnostmi s tím spojenými.

Setkali jste se s agresivním dítětem? Jak jste reagovali? Souhlasíte s tím, aby učitelé prošli školením, které by jim pomáhalo agresi v rodině odhalit?

zdroj: www.rosa-os.cz

Aktualizováno Pátek, 02 Leden 2009 11:58