Energie nejen pro děti

Chystáte se na výlet s dětmi? Nezapomeňte do batůžku přibalit PIKNIK nebo PIKAO. Zahuštěným slazeným mlékem zajistíte doplnění energie, zaženete hlad a jeho chuť vás zaručeně nezklame.

 

Celý článek...

Aktuální číslo

2018_duben

ke stažení v pdf

For Babies
Mámy mámám 10 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Neděle, 13 Duben 2008 22:58

Motto:
Abychom se my, mámy, nezbláznily, musíme si navzájem pomáhat.
Skutkem, nebo alespoň dobrou radou.


Člověk si říká, že ho už nic nemůže zaskočit. Samozřejmě, je to nesmysl. Obzvláště, když máte děti. To je člověk překvapován neustále.
Málokteré dítě se narodí a mluví dokonale a bezchybně. Ano, moje děti samozřejmě nebyly výjimkou. Nejstarší syn vyslovoval chybně asi deset písmen. I navštívila jsem kamarádku – logopedku, ta nám napsala do notýsku slova na každé písmeno a ta jsme si opakovali každý večer ve vaně. Během půl roku mluvil syn naprosto perfektně. Mladší syn na tom byl o poznání lépe. Neuměl vyslovovat pouze r a ř - tedy, vyslovoval je hodně zastřeně. Protože v té době začal navštěvovat mateřskou školu, ujala se ho tamní paní učitelka, že ho obě písmena naučí. Bohužel,výsledek předčil všechna očekávání. Syn sice již nevyslovoval r zastřeně, ovšem naopak ráčkoval. Ráčkuje dodnes. Po třech letech docházení k různým logopedům jsem to vzdala. Špatně naučené a zafixované písmeno už ho nikdo nedokázal naučit vyslovovat správně.
Brzy nás slovní cvičení čekají i s tím nejmenším. Doufám, že tentokrát budeme mít víc štěstí a natrénujeme správnou výslovnost ještě před vstupem do školky.
• Proto si dovolím radit, svého logopeda volte velmi obezřetně.
• Odolejte pokušení spojit logopedii s chozením do mateřské školy – nic proti ochotným učitelkám, ale mnohé mají pouhý kurs, na jehož základě opravdu nedosahují kvalit zkušeného logopeda.
• Začněte s výukou včas – malé dítě se snadno učí nápodobou, u staršího jde zlozvyk odstranit mnohem hůře.
.

Tip na tento týden
SLOVA VHODNÁ K PROCVIČOVÁNÍ VÝSLOVNOSTI NĚKTERÝCH HLÁSEK
B
bába, boty, bouchá, bije, Běla apod.
D
dá, dáme, doma, jdeme, dým, voda, doufá,...
T
tam, táta, teta, topí, pít,...
N
ná, Nána, no, on, ven, Véna,...
Ť
ticho, tiká, těká, tělo, ťape, ťapka ap.
Ď
díky, dílo, dělám, ďábel, ďobe ap.
Ň
nit, nikam, někam, Máňa ap.
P
paf, pif, hafá, fouká, funí aj.
V
víno, ven, vata, voda, káva aj.
C
tác, pac, bác, moc, nemoc, pec, věc, víc, nic; packa, tácky, facka, pecka, necky, pícka, Micka, cíp, cíl, cinká, cívka, cínový, cihla, cípy, "ce-": cepy, cena, ceník, céva, cement, cedí, celý; ve spojení se samohláskou:"ca-": cáká, cape, cavyky, candát, capat, kecá, "co-": co, copak, copy, cože, "cou-": couvá, coul, courá, Macoun, "cu-": cupe, cuká, cumel, cůpek, cupitá, culí se "ci-": Vacík, paci, pacinka, macík, "ce-": opice, ulice, palice, vejce, plíce, v mlíce; v souhláskové skupině: cpe, mocný, cvik, cvaká, chci, chce, měkce, palce, v kabelce, otcův, letci, matce...
S
učíme dítě syčet jako syčí had, husa, pás, nos, vous, pes, ves, kous, vis, pasta, postel, hustý, páska, vesta, kosti, hosti, "si-/sy-": syn, sytý, síto, sype, sílí, sídlo, sirky, sípe, "se-": seno, sele, semeno, seká, sem, Semily, seje, "sa-": sám, sál, sáně, sápe, salát, sako, salto, samé, "so-": sob, sova, sotva, sokol, sobota, solí, soda, "sou-": souká, soudek, soudí, soused, souček, "su-": sůl, suk, sud, sup, suchý, sůva, "-si, -sy-": nosík, kosík, posype, osýchá, "-se-": pásek, pejsek, písek, nesedá, posedá, "-se": pase, nese, house, "-sí": nosí, vosy, kosy, pásy, lesy, vousy, "-sa-": vosa, kosa, mísa, husa, masa, basa, "-so": maso, laso, chaso, naboso, Osov, "-sou": kosou, pasou, nesou, s basou, "-su": nesu, pasu, kosu, k lesu, "sk-": skála, skákal, skoba, skopal, "ps-": psal, psina, psota, "sp-": spát, spal, spála, zpívá, zpět, "st-": stál, stůl, stolek, stojí, stoka, stáj, "sl-": sláva, sloh, sluha, slípka, sleva, "sm-": smích, smetana, smát, smutek, "sn-": snop, usne, kousne, písně, usnul, "sv-": svátek, svět, svítí, svůj, svoboda, "vs-": vsadil, vsune, v sadě, vsedě, v sudě, "ks-": koks
Z
"zi-": zima, zívá, "za-": záda, zámek, záhon, "ze-": zebe, země, zelí, "zo-": zobe, zobák, zotaví, "zou-": zouvá, zoubek, pozoun, lezou, "-ze": veze, peníze, meze, "-zi": vozí, kazí, hází, "za": koza, lízá, váza, "zj-": zjeví, zjedná, "zh-": zhoubný, z huby, z houští, "zb-": zbytek, jizba, "zd-": zde, zdola, jízda, "zl-": zlý, zlato, zladí, "zm-": zmije, zmatek, zmítá se, "bz-": bzučí, bziká, Bzenec, "vz-": vzal, vzadu, v zimě, "z-z": Zuzana, zazobaný, za zády; slova, v nichž se vyskytují různé sykavky řady "s": saze, zase, cosi, sází, zasívá, zacpe, sasanka, zasypal ap.
Č
Jak se volá na kočičku? "-č": míč, bič, tyč, peč, meč, koláč, "-č-": mačká, kočka, tečka, počkej, babička, "ču-": čuchá, čumák, čuně, "čo-": čokl, čolek, čokoláda, "čou-": čoudí, čouhá, "ča-": čaj, čáp, čapá, čalouník, "če-": čeká, čelo, čepka, Čechy, "či-": čichá, činka. Souhláskové skupiny: článek, člověk, počty, kvočna, věčně, čmelák,...
Š
Jak syčí mašinka? Šššš, "-š": koš, máš, náš, výš, "šu-": šumí, šunka, Šumava, šupa, šuhaj, "šo-": šotek, šohaj, šok, "šou-": šoupá, šoulá, "še-": šelma, šeptá, šel, našel, "ši-": šíje, šípek, šídlo, "-š-": duše, píše, Váša, Dáša, Máša, "šk-": škola, škytá, tužka, "šl-": šla, šlape, mašle, našla, "šn-": šnek, pyšný, višně, "šp-": špenát, špína, špunt, "št-": štípe, štěká, štítí se, "šv-": švihá, švihadlo, švec, "šr-": šrám, šroub, šroubovák (jen v případě, když dítě již ovládá "r"); souhláskové skupiny: mašle, lepší, ovšem, vštípí, hepší.
Ž
"žu-": žula, župan, žumpa, "ža-": žába, žalud, žaludek, "žo-": žok, žokej, žolík, "že-": žena, žene, žehlí, "ži-": žito, žije, žíhá, "-že": maže, kůže, lože, "-žou": kážou, mažou, vážou; souhláskové skupiny: číše, časy, seče, čížek, žáček, česá, destička, cestička
Ch
ach, och, mech, pích, chová, chata, máchá apod.
L
"la-": láme, láká, lampa, Lada, lapá, Labe, lano, lak, "le-": lépe, léto, lehá, léky, levý, len, lenoch, "lí-": lípa, lítá, líná, líh, lín, líp, lýko, "lo-": lom, loví, lov, loká, lopata, lokálka, lopota, "lou-": loupe, loubí, louka, louh, loučí, loudí, "lu-": lupa, lupen, luhy, lupy, luna, luka, "-lá": volá, malá, kola, pila, byla, víla, dala, "-le": mele, hele, tele, pole, malé, vole, "-lí,-lý": balí, malý, valí, kalí, volí, moli, kůly, "-l": dal, šel, myl, úl, pil, mol, půl, dál, apod.
R
při procvičování vyslovují děti slova s hláskou "r-", při nácviku správné výslovnosti nahrazují hláskou "d"
Přípravné cviky: Kadle, Kadlíku, Kadlov, kadlátko; tvadoh, dvadohy, dvadůžky, vadoval, zádoveň, Hadyk, Jadouš apod.
"tr-":"tro-": tdopí, tdojka, tdochu, "tru-": tdubka, tdůn, tdumpeta, "trou-": tdoubka, tdoubí, tdoufá, "trá-": tdává, tdápí, tramvaj, "tre-": tdepky, tdenky, tdéma, "try-": tdiko,, tdyská, tdibuna, Petd, svetd, metd, vítd , "pr":"pru-": pdut, pduty, pdůvod, pdůchod, průvan, "pro-": pdoto, pdosím, pdovaz, Pdokop, "prou-": pdoud, pdoutek, pdoudí, "prá-": pdám, pdavítko, Pdaha, pdamen, pdáce, pdemie, pdezident, pdejt, kopdetina, pdyč, pdima, oprýská, "pr-":pdší, pdvní, pdská, pdsty, prkno, kapd, kopd, Kypd, "br":, "bru-": bdučí, bdusle, bduska, bdumlá, "bro-": bdok, bdoky, brokát, "brou-": bdouk, bdouček, bdouká, bdousí, brousek, bdečí, bdejle, bdeptá, bdyndá, bdigáda, bdikety, bdko, bdzo, brnká, obd, zubd, habd, "fr": Fduta, fdonta, fdotuje, fdak, Fdanta, Francie, fdéza, fdeska, fdegata, Fdýdek, Fdidolín, Afdika, kafd, kufd "vr":vdozený, v doce, v dovině, vdub, v duce, v dukávě, vdoubí, vdoubek, v douše, vdata, vdána, vdabec, vdátí, vdyp, vdytý, v dybníku "vr-": vdba, vdtá, vdšek, vdtí, vdní; "kr":kduh, kdůta, kdupice, krumpáč, kdov, kdoky, kdotký, kdokodýl, kdoupy, kdoutí, kdouží, kdouhá, kdoužek, kdám, kdaj, kdajina, kdáva, kdém, kdev, kdeslí, kdyt, kdytina, kdysa, kdyje, kdmí, kdtek, kdčí, kdvavý, okd, cukd, cvikd
"gr":"gro-": gdoš, Gdónsko, gdóf, "gru-": gdundle, Gduzie,"gra-": gdam, gdanát, gdamofon, "gre-": gdešle, gdenadina, "gri-": gdil, gdiláž, gdizzly, "-gr": tygl, Negd, "hr": "hru-": hdubý, hduška, hdůza, "hro-": hdob, hdoch, hdom, "hrou-": hdouda, hdoutí, hdouží, "hry-": hdy, hdyže, ohdyzek, "hr-": hdnky, hdbatý, hddlička, "chr": "chru-": chdup, chdupky, Chdudim, "chro-": chdomý, chdobák, chdochtá, chdoptí, "chrou-": chdoupe, chdoupá, chroust, "chra-": chdápe, chdaptí, chdání, chdást, chdapot "chr-": chdpa, chdčí, chdní, "-chr": vichd, Pichd, machd, "mr": "mru-": mdučí, "mro-": mdož, "mra-": mdak, mdáz, mdačí, mravenec, "mr-": mdká, mdkev, mdzí, mdcha, "dr": "dru-": dduhý, ddůbky, ddužička, ddužba, souddužka, "dro-": ddobí, ddoždí, věddo, "drou-": poddoušený, ddožka, "drá-": ddát, ddápe, ddáha, ddama, "-drý: moddý, "-dro": veddo, věddo, "-dr-": moddý, sádda, mouddý, "-dr": hadd, kádd, pudd, "sr": sdub, sdáz, sdnka, sdká, sdčí, "zr": "zru-": zdučný, zduší, zdudne, z duky, "zro-": zdovna, zdobí, "zrou-": zdoubí, zdoubuje, zdousá, "zra-": zdak, zdaje, zdalý, "zre-": zdeziví, zdedukuje, "zry-": zdýt, zdyje, zdýpat, zdychlil, "zr": zrní, zdnko, zrcátko, "R" před samohláskou: "ru-": duka, dukáv, duláda, dum, pdut ,"rou-": .doubí, .douno, .douhá se, "ro-": .dok, .doky, .Doman, .Dodina, "rá-": .dám, .dámeček, .dak, .dakev, "rý-": .dynk, .dybíz, .dýma, Cvičíme buď s oslabeným "d" nebo tak, že dítě před "d" předrazí neurčitý vokál. "R" mezi samohláskou a souhláskou cvičíme při oslabeném "d": admáda, udčitě, hodký, pádky, sidka, kůdka, čádka, dídka, Jidka ap. Rovněž tak "r" na konci slova: sýd, míd, dad, komád, papíd, ovad, motod, Tatad. Koncové "d" téměř šeptané. I tu lze však cvičit s předraženým neurčitým vokálem před koncovým "d".

Ř - při procvičování vyslovují slova s hláskou "ř", při nácviku výslovnosti začínají hláskou "r"
"ř-": rípa, ríká, rinčí, reka, remen, rádný, "dř-": dríví, drina, dríme, drívko, drevo, drevěný, drevník, dru, "tř-": trida, triska, tríská, trímá, treba, trese, tre, trepe, trás, "bř-": brinká, bríza, bricho, brehy, brezen, bremeno, dobře, "př-": prímo, prímka, prijal, prijel, príval, preje, prešel, prání, pradlena, prádelna, prátelé, upru, uprou, veprové, kopriva, "kř-": krída, krivý, krik, kričí, krížek, kre, kremen, krepelka, krápe, krápy, kroupe, krupka, "chř-": chrupka, chrestí, chrást, chradne, chroupe, chrupe, "hř-": hríbě, hříchy, hrib, hríva, hríme, hreje, hreben, pohreb, "mř-": mríže, mrenka, umrel, umru, mrou, "vř-": vrídlo, vríská, v ríjnu, v rípě, vrelý, vreští, otevri, "stř-": stríká, stríhá, strecha, strepe, strásá, strádá, "zř-": zríká, zrídka, zrel, uzrel, uzrou, uzru, z rady, "-ř-": mírí, horí, borí, darí, more, kure, hore, větrík, Petríkm, "-ř": měr, mir, dar, věr, kour, kovár, lékar, pekar, písar
Obzvláště, pokud jde o naše děti, je každá rada drahá. Proto budeme vděční za jakékoliv tipy, rady a nápady, které pomohou ostatním mámám přežít nelehké období života s našimi dětmi. Deset nejlepších rad každý měsíc uveřejníme v tištěném periodiku Moje rodina a já a jejich autory odměníme krásnými dárky.

Zdroj: www.rvp.cz


 
 
Jarní kolekce sandálů TEVA nabízí pohodlí i styl

02TEVA, tradiční značka v sekci otevřené obuvi, přichází s novou kolekcí plnou nadčasových sandálů, módních bot i pohodlných flip-flopů. Obuv je charakteristická svou odolností a maximálním pohodlím, které majitel ocení při dlouhých pěších výletech přírodou i při procházkách ulicemi velkoměsta. TEVA tak pokrývá nejen segment outdooru, ve kterém se pohybuje od roku 1984, ale současně se také zabydluje v sekci módních trendů.

Sandále Teva se nyní prodávají ve vice než 40 zemích po celém světě. Další informace naleznete na www.teva-eu.com.

 

Celý článek...

Kam s dětmi

Divadla
Kina
Města
Zoo