For Babies
Povídání o lásce PDF Tisk Email
Napsal uživatel Lydie Junková   
Pátek, 19 Prosinec 2008 10:59

Motto: Lásko, bože lásko, kde tě lidé berou,
na horách nerosteš,v poli tě nesejou…

O lásce bylo toho napsáno mnoho, básníci o ní pěli,
zdařile i méně povedeně.


Láska se však odedávna vyskytovala i v životě lidí – a
také ne vždy byla podařená… Možná, že takové
zkušenosti jste získali sami.
Povím vám však příběh, kterému stěží uvěříte.,,,
Byla, žila jedna postarší vdova, které se samotné
stýskalo po někom, kdo by s ní sdílel dobré i zlé,
prostě řečeno poněkud poeticky, vyprázdněné hodiny.
Kde však takového člověka vzít?
Znala několik žen, které by možná na takovou nabídku
rády přistoupily. Ovšem jakmile si představila, že by
musela poslouchat jejich povídání, běhal jí mráz po
zádech.
Její zesnulý manžel byl vzdělaný a nepříliš řečný člověk
a uvědomovala si, jak bude obtížné ho nahradit.
Po delším uvažování dostala nápad,, který považovala
za přijatelný, ba dokonce výborný. Netušila, co jí ta
myšlenka přinese. Zkrátka a dobře, opatřila si mladou
dívku, která jí měla dělat společnici a také jí pomáhat v
domácnosti Poněvadž nabízela slušný plat, dívky se jen
hrnuly…
Nakonec si vybrala jednu z nich, která se jí zalíbila.
nejvíce ze všech.
Nějakou dobu to klapalo, děvče chodilo každý den v
devět, připravilo staré dámě snídani a poklidilo jí v
ložnici..Potom jí předčítalo z připravené knížky, zatímco
stařenka klimbala v ušáku.
Tak uběhlo několik týdnů…
Proč vám ten málo vzrušující příběh vyprávím?
Důvod je pádný.
Jednoho dne zazvonil na policejní stanici telefon.
Nevím, jestli to třeba není zbytečné, řekl muž, který se
představil jako Rudolf Kácel, soused staré dámy, ale
ta paní už nějak dlouho nevychází a ve chránce je
několik dopisů. A tu slečnu, která k ní pravidelně
docházela, už jsem taky několik dní neviděl.
Bude to nějaká pitomost, usoudil velitel, ale pro jistoto
tam zajdi, Toníku, přikázal mladému policistovi.
Ten, nechťsi myslel cokoli, beze slova poslechl a
zazvonil u bytu staré paní. Nikdo však neotvíral, za
dveřmi bylo naprosté ticho.
Klíč je pod rohožkou, sdělil mu soused, já jsem Kácel,
ten, co k vám volal.
Mladý policista klíč zvedl a odemkl dveře. Sotva udělal
pár kroků do kuchyně, zalapal po dechu. Na zemi ležela
bez hnutí stará paní. V ruce svírala v křeči ostrý nůž.
Vedle ní v tratolišti krve mladé děvče.
To je ta dívka, co k ní pořád chodila, vypravil ze sebe
vyděšený soused .
Policejní pátrání nikam nevedlo.
Mladík, který s dívkou chodil, nebyl schopen slova.
Já – my jsme se milovali, vypravil po chvíli ze sebe.
Známí potvrdili, že to byla opravdová láska.
Láska – ale jak skončila… Jenže proč, to se nikdo
nedověděl. Nikdo netušil, proč se ta stará dáma tak
strašně zachovala.
A také policejní pátrání nikam nevedlo. Ten divný
případ zůstal nevyřešen a čeká, zda vás něco
napadne. Pokud ano, dejte nám vědět. Sdělíme
vám, zda, zda jste našli správné řešení toho
vyprávění o lásce…