For Babies
Dětstvím krok za krokem


Výživa do jednoho roku PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Neděle, 13 Duben 2008 19:01

Něco dobrého, pro naše nejmenší
V žádném jiném věkovém období se výživa nemění tak významně jako během prvního roku života. Od mlíčka přecházíme k zelenině a ovoci, až se koncem prvního roku dostáváme ke standardnímu dětskému jídelníčku.
Přirozenou výživou novorozenců a kojenců je mateřské mléko, které je jako jediná výživa doporučováno až do konce 6. měsíce věku. Mateřské mléko pro toto období zabezpečuje optimální vyváženou stravu a navíc chrání dítě před možnými infekcemi a alergiemi. Dítě je kojené tak často, jak chce a dostane přesně to, co potřebuje. Dítěti není potřeba nic jiného dávat, snad jen za hodně parných dnů, při horečce nebo průjmu přidávejte po lžičkách kojeneckou vodu.


Pokud své dítě z nějakého důvodu kojit nemůžete, přichází ke slovu umělá výživa. Rozhodně se nemusíte obávat, že by kvůli tomu vaše miminko hůř prospívalo, nabídka na trhu je velmi pestrá a lékař vám jistě doporučí takové „mlíčko“ které bude pro vše miminko co nejlépe suplovat to mateřské.


Ke slovu přichází lžička
V druhé polovině prvního roku věku dítěte začíná rychle růst, pomalu ztrácí sací reflex a má snahu se více pohybovat. Proto začínáme robátko přikrmovat. V tomto věku si dítě ještě nevymýšlí a na potravu reaguje čistě instinktivně. Obvykle ví, co mu dělá dobře a co ne, a proto určitou potravu odmítá a naopak jinou doslova živelně vítá. To samozřejmě neplatí u sladkostí, protože sladká chuť přitahuje všechny děti. Nenuťme tedy dítěti něco, co kategoricky odmítá. Jednak se jeho chuť může časem změnit a pokud mu jídlo nabídneme později znovu, bude ho konzumovat již bez pláče, jednak pokud zrovna dítěti „nejede“ mrkvička, není přece problém mu nabídnout jinou zeleninu.
Nejlépe je tedy začít s dušenou zeleninou, kterou podusíme ve trošce vody do měkka a potom přidáme kapku panenského olivového oleje nebo dýňového oleje. Později můžeme přidat i ovocné přesnídávky a samozřejmě oblíbené instantní kaše. Je jich na trhu velký výběr, rychle se připravují a dětem obvykle velmi chutnají. Na noc je navíc dobře zasytí, takže nemívají tendenci se po třech hodinách spánku znovu hlásit o jídlo.
Pokrmy, ať už se jedná o ovoce či kaše, zásadně nepřislazujeme cukrem ani medem. Bílý rafinovaný cukr dramaticky snižuje obsah vápníku a hořčíku v těle i dalších živin, které jsou pro vývoj dítěte velmi důležité! Rada generace našich maminek a babiček, že cukr posiluje kosti je holý nesmysl! Podobné kategorické ne patří i k soli. Solit pokrmy bychom neměli dětem do 2,5 roku. Maso dítěti dáváme tak 2x týdně a jednotlivé druhy střídáme, přednost by vždy měly dostat ryby a drůbeží maso.
Důležitý je i pitný režim dítěte. I když je dítě stále kojeno, potřebuje již i jiný přísun tekutin. Vhodné jsou kojenecké vody, případně dětské čaje. Obzvláště u vod věnujte výběru zvýšenou péči, ne každá voda je vhodná pro kojence a mnohá by mu mohla způsobit i zažívací problémy.


Co by miminku nemělo chybět

 Bílkoviny - Nejdůležitější součástí potravy, jsou stavební látky - bílkoviny. Zajišťují zdravý růst dítěte. Proto je v prvním roce života potřeba bílkovin u dítěte třikrát větší než u dospělého. Plnohodnotné bílkoviny jsou obsaženy především v mléce a mléčných výrobcích. Pokud se mléko dává dítěti v přiměřených dávkách pokryje dostatečně jeho potřebu. Dále jsou plnohodnotné bílkoviny obsaženy v mase jatečných zvířat, rybách a sóje.
 Sacharidy - Zdrojem energie, kterou dítě potřebuje k zajištění všech tělesných funkcí, jsou sacharidy. Pokud se vám právě vybavila čokoláda a barvené přeslazené nápoje, pak ty na mysli nemáme. V mateřském mléce i v mléce, které je vyráběno průmyslově je sacharidů dostatek (v mateřském mléce je jich o něco více). Dále jsou sacharidy obsaženy především v potravinách rostlinného původu: v řepném cukru, chlebu, pečivu a výrobcích z mouky.
 Tuky - Třetí základní složkou každé potraviny je tuk. Sice kolem sebe neustále slyšíme, že tuky se mají omezit, že jsou nezdravé a to co považujeme za nezdravé pro sebe, přece nebudeme podávat našemu miminku. Uvědomte si ale, že tuky jsou v naší potravě nezbytné pro přijímání některých vitamínů v tucích rozpustných. Pokud spolu se stravou obsahující tyto vitamíny není podán v nějaké formě tuk vitamíny jsou bez užitku vyloučeny z organismu. Pro dobrý růst a regeneraci jsou důležité mastné kyseliny. V mateřském mléce jsou tuky o něco stravitelnější. Jinak mají přednost tuky rostlinné (díky vysokému obsahu mastných kyselin).
 Minerály a vitamíny - Mezi další nezbytné součásti potravy, které sice nepřinášejí organismu žádnou energii, ale jsou pro naše zdraví nepostradatelné jsou vitamíny, minerální látky a stopové prvky.


zdroj: Lenka Hanzlová, Simona Grygárková - hero.cz, miminka.cz, prodamy.cz

Aktualizováno Neděle, 13 Duben 2008 19:03
 
Vývoj řeči PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Neděle, 13 Duben 2008 19:00

Když řekneme první slovo.
Když dítě řekne své první slovo, je to veliká sláva. Zapisujeme si do deníčku, kdy to bylo a co jsme z té změti zvuků vlastně vylovili. Později nás baví svými zkomoleninami a neuvěřitelnými slovními spojeními. Řeč je pro nás proste hodně důležitá.


Křik
Prvním komunikačním projevem dítěte po příchodu na svět je křik. V prvních hodinách a dnech však ještě nevyjadřuje jeho náladu. Je pouze fyziologickým reflexem dýchacích a hlasových orgánů, které se uvádějí v činnost. Až později začíná dítě křikem vyjadřovat jednotlivé druhy nepříjemných pocitů. Rozezná-li matka křik z hladu od křiku z bolesti a zachází-li s dítětem podle toho, pomáhá mu tím jeho křik dále rozlišovat, a tak tento nejprimitivnější slovník obohacovat a zpřesňovat.


Předřečové období
Koncem šestého týdne si dítě, které je v teple, suchu a nemá hlad, začíná broukat. Broukání je na začátku poměrně jednoduché. Obsahuje samohlásky a různé zvuky, které souvisejí se sáním a polykáním. K samohláskám se později přidávají další zvuky a začínají se objevovat i některé souhlásky. Kolem druhého měsíce si dítě již dlouze a složitě "povídá". Postupně začíná napodobovat nejen své vlastní zvuky, ale i zvuky z okolí. Přechází tak do stadia žvatlání. Dítě v tomto předřečovém období provádí vlastně průpravná cvičení svých mluvidel pro pozdější schopnost artikulovat (vyslovovat). Broukání ustává asi v té době, kdy dítě začíná vlastní zvuky (vyvolané pohybem úst) kontrolovat sluchem a začíná je srovnávat se zvuky, které slyší z okolí. Začíná reflexně napodobovat zvuky, které slyší ze svých vlastních úst a současně se snaží napodobit zvuky, které slyší odjinud. Daří se mu to tím snáze, čím jsou tyto zvuky bližší jeho artikulačním schopnostem.


Rozumění
Dříve, než dítě začne k dorozumění používat vlastního slovníku, již samo rozumí velkému množství slov. Reaguje na ně pohybem, smíchem nebo projevy nevole. Svým žvatláním se snaží napodobit slyšená slova. Jeví výraznou radost, když na jeho hlasové projevy okolí svou řečí reaguje. Už zde se začíná projevovat chuť dítěte komunikovat. Tento "apetit" bychom měli co nejvíce udržovat a podporovat. Dítě si tak zvyká navazovat s okolím kontakty pomocí řeči. Melodie lidské řeči a ostatní muzické faktory (síla, hlasitost, rytmus), které se při mluvení uplatňují, jsou důležitým informačním činitelem - mají také sdělovací význam. Melodie řeči je první prvek, který dítě napodobí podle řeči svého okolí a který si rychle osvojí.


První slova
První slova bývají jednoslabičná nebo dvouslabičná a zpočátku jsou tvořena opakováním stejných slabik (mama, baba, pipi, ham apod.). Svá první slůvka dítě vyslovuje pomalu. Často se mu rozpadají na slabiky oddělené kratičkou pauzou, kterou nahrazuje ty hlásky, jež se mu nedaří vyslovit.
Opakování má pro další rozvoj řeči klíčový význam. Dítě nejdříve opakuje jednoduché zvuky, později se učí opakovat jednotlivé slabiky a slova a konečně celé věty a složitější větné výrazy. Od samého začátku si opakováním osvojuje i melodii řeči a její intonaci. Maminky a babičky se někdy ptají: Máme tedy napodobovat zvuky dítěte, nebo bychom měli od začátku na dítě mluvit správnou češtinou?
Dítě by mělo slyšet z okolí především ty zvuky, které je již schopno samo vyslovit, aby si upevnilo spojení mezi sluchovým obrazem zvuku a jeho pohybovou, svalovou podobou. Vedle těchto zvuků by mělo slyšet jednoduchá slova jen o něco málo artikulačně náročnější, než je jeho současná schopnost výslovnosti. Ve druhém roce věku může dítě v delším slově rozlišit nejvýše dvě slabiky, na které také slova zkracuje. Nerozeznává ještě všechny hlásky a ve slovech je nahrazuje hláskami, které zná. Není-li tedy dítě schopno opakovat dlouhé nebo artikulačně náročné slovo, je zbytečné mu ho předříkávat. Opakováním chybně vyslovovaného slova jen posílíme nežádoucí spoje.
Je velkou chybou, poskytují-li dospělí dítěti jako mluvní podněty slova "dětsky" deformovaná, tedy šišlají-li na dítě. Pokud naopak okolí nedá dítěti příležitost, aby se deformovaná slova stala stálou součástí mluvního vzoru i vlastní slovní zásoby, mluva dítěte se brzy přizpůsobí tvarem i výslovností slovům běžným.


Opakování je i důležitým principem výchovy. Dítě opakuje nejen to, co slyší, ale i to, co vidí, počínaje chováním dospělých. Obecně řečeno, výchova příkladem nemá ve své důležitosti obdoby.


Rozvoj slovní zásoby
Mezi prvním a druhým rokem života se slovní zásoba názvů osob, zvířat a věcí i činností (podstatných jmen i základních sloves) výrazně zvětší.
Mezi druhým a třetím rokem života má dítě nejzákladnější slovník výrazů vytvořen, je schopno se dorozumět a začíná své řeči používat podle vžitých gramatických principů. Toto období je ve vývoji dětské řeči nejzajímavější a nejdůležitější.
Důležitým prvkem ve vývoji řeči je stavba věty a její užití. Dítě zpočátku tvoří věty jednoslovné (papat = dej mi jíst, mám hlad), dvouslovné (mimi hajá), postupně přidává další slova. Neumí-li dítě po třetím roce věku utvořit ani jednoduchou větu, lze již uvažovat o opoždění vývoje řeči.
Dítě často vytváří pro sebe logické podoby slov, které jsou ale pro dospělého směšné. Analogií vyjadřuje i složité vztahy, které ještě přesně nechápe. Zaměňuje rody u slov, vytváří přídavná jména z podstatných a podobně vytváří i slovesa.
Mezi třetím a čtvrtým rokem má již dítě snahu o samostatné vyjadřování a zvídavost projevuje četnými otázkami (co je to? proč?). O sobě samém ale ještě hovoří ve třetí osobě. Až dítě plně pochopí, že je oslovováno a že jenom od něho je vyžadována odpověď na toto oslovení, tehdy začne užívat zájmeno "já".


V tomto věku také děti nejčastěji vstupují do mateřské školy. Tam se dostávají mezi vrstevníky a mají tak velkou možnost vyzkoušet si svou schopnost dorozumět se mluvenou řečí. Někdy je to pro dítě i první možnost povídat si s dospělými mimo vlastní rodinu a nezřídka slyšet poprvé i správnou mluvu. Na dítě bychom měli mluvit klidně a jeho vlastní řeč opravovat pouze příklady, bez upozorňování na chyby.
V této době také prochází řeč dítěte kritickým údobím. Dítě zná již velké množství slov, ale celou řadu ještě nedovede vyslovit tak, jak by si přálo. Jeho rychlost vyjadřování se tak opožďuje za rychlostí přílivu jeho myšlenek. Dítě pak někdy začíná zadrhávat. Tento jev ale ještě neznamená, že jde o koktavost - poruchu řeči, kterou je třeba léčit.
Mezi čtvrtým a pátým rokem dítě již dovede rozlišit hlásky zvukově blízké a opravovat tak samo svou výslovnost. Užívá-li již dítě gramaticky správné rozvité věty, dovede vyprávět vlastní zážitky nebo krátkou pohádku. Kolem pátého roku by měl být vývoj řeči ukončen. Dítě je již schopno užívat hovorovou řeč, vyprávět jednoduchý děj.


STRUČNÝ PIPOS VÝVOJE ŘEČI DÍTĚTE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU
Věk Rozvoj slovní zásoby Vývoj výslovnosti
Do 1 roku Dítě rozumí jednoduchým pokynům a začíná opakovat jednoduchá slova, která slyší. M B P
A E I O U
D T N J
do 2 let Tvoří jednoduché věty, od 2 let se ptá "co je to", rozšiřuje svou slovní zásobu K G H CH
OU AU V F
do 3 let Mluví ve větách, začíná si osvojovat gramatickou stavbu vět, ptá se proč, získává nové kvality slovní zásoby, začíná se tvořit verbální slovní paměť musí zvládnout D T N L
Bě Pě Mě Vě
4 roky Dochází ke zpřesnění slovní zásoby a gramatické stavby vět, umí již vyprávět, chápe děje. dokončuje se Ď Ť Ň
začíná vývoj Č Š Ž
C S Z R Ř
do 6 let Dítě chápe složité děje, má již velkou slovní zásobu, gramaticky zvládá jednoduchá souvětí zvládá kombinaci
Č Š Ž a C S Z
Zdroj: Státní zdravotní ústav
Zpracovala Iva Nováková


 
Vývoj dítěte do jednoho roku PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Neděle, 13 Duben 2008 18:57

Než mi bude rok.
Tak konečně už je mezi námi. Naše miminko se narodilo a určitě je to to nejkrásnější děťátko na světě. Leží před ním ale ještě dlouhá cesta, než z něj bude malý človíček...


V prvních dnech po narození se miminko snaží zůstat stulené, tak jak tomu bylo v děloze. Je zvyklé na uzavřený prostor a bude mu zřejmě dobře dělat pobyt v košíku, kolébce, prostě tam, kde je poměrně těsno. I oblíbená nebesa jistě ocení – uzavřou prostor shora. Jeho pocit bezpečí zvýší i pokud ho pevně zavinete. Já vím, zavinovačky dneska nejsou v módě, ale věřte, že byste je měli svému miminku alespoň první týdny dopřát.
Po narození má miminko pěstičky zaťaté a bezmocně mává ručkama i nohama – ani jedny zatím příliš neovládá. Novorozená miminka nejprve trochu zhubnou, ale ve 2 až 3 týdnech se dostanou zpět na svoji porodní váhu. V prvních týdnech přibírají 100 až 200 g týdně (ale buďte spokojená i s 50 g, jestliže děťátko dobře vypadá), potom 150 až 250 g až do třetího měsíce. Spí průměrně 16 hodin. Na konci prvního měsíce svého života má miminko ještě všechny svaly slabé, včetně krčních svalů, a hlavička mu padá, když mu ji nepodepřete. Ale položíte-li ho na bříško, dokáže na okamžik zvednout bradičku. Když je na zádech, kope nohama a otáčí hlavu ze strany na stranu. Na hlavičce novorozence se objevují hnědé odlupující se stroupky. Nebuďte z nich vyděšená, i když vypadají dost ošklivě, dítěti nijak nevadí. Potřete je dětským olejem, aby změkly. Nechte olej působit půl dne až den, potom je vyčešte a vlásky umyjte.


Už mi je šest týdnů...
Po šesti týdnech už máte doma úplně jiné miminko: už se nechoulí a narovnalo se. Uvolnilo pěstičky a když je položíte na bříško, dokáže už zvednout hlavičku výš, což znamená, že už do určité míry ovládá krční svaly. Má kulaté bříško a očima sleduje pohyb kolem sebe. Nastal správný čas na nákup chrastítka, závěsných hrazdiček prostě čehokoliv, co vaše miminko může sledovat očima. Možná se v této době budete rozhodovat, zda miminku dáte či nedáte dudlík. Některé ho vyžaduje víc, jiné míň. Jisté však je, že dudlík je vždy menší zlo, než pokud si miminko cucá paleček.
Ve tváři miminkai už najdete celou škálu různých výrazů. Když na ně mluvíte, vydává legrační hrdelní zvuky. Všimla jste si: vaše děťátko se na vás poprvé usmívá. Týden co týden dělá další pokroky. Ve čtyřech měsících si už uvědomuje svoje vlastní tělo a pozoruje své ručky a nohy. Dokáže udržet chrastítko. Když ho opřete do sedu, už mu skoro nepadá hlavička. Živě s vámi rozpráví a používá k tomu nejen nejrůznější zvuky, ale i kopání nohama, mávání rukama, grimasy, úsměvy. Kolem 4. měsíce se objevuje novinka: broukání, kterým miminko vábí vaši pozornost. Také se poprvé hlasitě směje. Miminko rozezná váš obličej, tak se na ně nemračte!
Samozřejmě i takhle malé miminko můžete stimulovat, aby se správně rozvíjelo. Mluvte na ně, usmívejte se na ně, laskejte ho a hlaďte. Miminko potřebuje cítit, že ho máte ráda. Nebojte se ho chovat, tep vašeho srdce je pro děťátko známým zvukem, vždyť ho slyšelo 9 měsíců a stáje je uklidňuje. Děťátko začíná rozumět tónu vaší řeči a reaguje na něj: ztiší se, když mluvíte konejšivě, a vystrašeně pláče, když se na ně mluví moc hlasitě. Dopřejte mu i nějaké pěkné hračky, nové podněty jsou pro něj důležité.


Už mi bude půl roku

Vaše miminko prožívá převratné změny! Už je 4 až 6 měsíců staré. Umí se překulit z bříška na záda, naučilo se sedět a vydrží sedět i několik minut. Celkově zesílilo: když ho postavíte, jeho nožičky už dokáží udržet váhu těla. I ruce mu výrazně zesílily. Nejen že se o ně při lezení bezpečně opírá, ale udrží v nich i kojeneckou láhev. Možná přišel ten správný čas na nákup lahvičky s držátky, miminko už se pokouší samo napít. Někdy se mezi 5. a 6. měsícem se objeví první zoubek, většinou řezák v horní nebo spodní dásni. V noci vydrží spát až 10 hodin. Holčičky váží průměrně mezi 7 až 8 kilogramů a kluci kolem 8 kilogramů.Od broukání a výskání vaše miminko přechází k napodobování zvuků. Nejprve se obvykle naučí slabiku „au“, a brzy přijde žvatlání typu „ba“, „pa“, „va“ a podobně. Používá zvuky záměrně k tomu, aby přitáhlo pozornost, a otáčí se za řečí, hudbou i jinými zvuky. Je to doba, kdy si s miminkem určitě vyhrajete: jeho záliba v napodobování zvuků vám otevírá široké pole působnosti, kdy můžete dávat miminku nejen nové zvukové podněty, ale upevňovat i váš vzájemný vztah. Vlastně si s děťátkem hrajete, a přitom podněcujete jeho vývoj. Je to ideální příležitost i pro starší sourozence, jak obě děti zabavit a přitom přirozenou cestou sbližovat. Ve chvíli, kdy zrovna nikdo nemá čas si s miminkem povídat, mu zkuste pustit pohádku z desky nebo z kazety. Vyberte dobře namluvenou, aby vypravěčův hlas byl uklidňující – pro dramatické tympány a činely by vaše děťátko ještě nemuselo mít pochopení.


Děťátko je v tomto obdoví už velmi hravé a všechno strká do pusy, cizí předměty i vlastní ruce. Při koupání mu působí radost cákání a s nadšením plácá pěstičkami do vody. Využijte toho: ve hře děťátku oplácejte cákání, samozřejmě jemně. Zvykne si na vodu, přijde mu normální, když mu nějaká ta kapka dopadne na hlavu a do tváře, a budete ho později snáze učit třeba plavat. Už se rozvinuly i schopnosti děťátka v sociální sféře. Ještě víc se rozvinula jeho schopnost rozeznávat přísný nebo laskavý tón řeči, rozlišuje známé a neznámé osoby a dokonce se začíná i stydět lidí, které nezná.
Za chvíli tu bude rok...


V tomto období možná máte pocit, že se vám děťátko přímo mění před očima. Poporoste průměrně o jeden centimetr měsíčně a přibere každý měsíc 400 až 500 gramů, což jsou do začátku 10. měsíce dva kilogramy – a ty už jsou na drobkovi vidět! Ale hlavně se bude měnit v tom, co dokáže. Vezměte si třeba tohle: na přelomu 6. a 7. měsíce se děťátko snaží nohama odrážet, když leží na bříšku, a pokouší se lézt. Když se může přidržet, mohlo by už samo sedět. O měsíc později (kolem 32. týdne) už se pokusy o odrážení začínají měnit v první odlezené centimetry a děťátko by se mohlo vsedě předklánět i zaklánět. Na přelomu 8. a 9. měsíce už leze po čtyřech, samo se posadí a jeho nejoblíbenější zábavou se stávají pokusy o stání při každé příležitosti, která se namane. Když ho přidržujete, chodí dopředu. Nu a o další měsíc později, na přelomu 9. a 10. měsíce, už peláší po kolenou dopředu tak, že se stáváte stíhačkou a musíte zachraňovat dítě nebo předměty v dosahu. Když sedí, umí natáčet tělíčko do strany. Postýlku jste už museli dát na nejnižší „patro“, protože děťátko by mohlo vypadnout.


Tím ale výčet dovedností, které si v tomto období osvojí, nekončí. Miminko objevilo prsty a naučilo se s jejich pomocí brát různé předměty. Takže od této doby si už necpe kousky rohlíku nebo piškot do pusy společně s celou svojí pěstičkou, ale už jenom se špičkami prstů. Tedy – někdy…
V 9 měsících má už novou dovednost tak vybroušenou, že pomocí prstů a palce dokáže zvednout i velmi malé předměty. Pod pojmem malé si představte velikost hrášku, takže je jasné, co to znamená: ostříží zrak všech členů rodiny neustále v pohotovosti a dávat pozor, aby se nic malého nedostalo do blízkosti zvídavého mrňouska. O něco méně nebezpečnou předností rozvíjející se obratnosti děťátka je to, že si při pití přidržuje samo hrníček. Možná by stálo za to flaštičku vyměnit za hrníček s oušky a pítkem.


Děťátko už se také pěkně rozpovídalo. Můžete slyšet různé ba-ba-ba a dokonce ta-ta-ta a ma-ma-ma, takže podlehnete dojmu, že miminko už umí pojmenovat babičku, tatínka i maminku. Snaží se napodobovat zvuky, které kolem sebe slyší – a také rádo zvuky vydává, a nemusí to být jenom pusinkou: s radostí totiž tříská do všeho, co je nablízku, a s obzvláštním potěšením, pokud je výsledkem rámus.
Na přelomu 9. a 10. měsíce už děťátko chápe význam slov ma-ma a ta-ta (určitě to platí i o ba-ba!), ví, komu patří, pokouší se je říkat a reaguje, když se ho na tyto osoby ptáte. Zkuste se ho zeptat třeba „Kde je táta?“, když bude váš partner nablízku, a uvidíte, jak děťátko zareaguje. Už někdy v průběhu 6. měsíce dokáže spojit své jméno se sebou a potom už reaguje, když na ně zavoláte jménem. V 8. měsíci chápe, co znamená „Ne“, a je schopné porozumět i dalším slovům. Poznávání okolního světa se rozšiřuje tak, jak se rozvíjejí jeho smysly a vnímání. Třeba v 6. měsíci rádo osahává a zkoumá váš obličej. V osmém se snaží dostat k hračkám, které jsou mimo jeho dosah, a když mu nějaká upadne, snaží se ji najít. V 9. měsíci se některé děti naučí „paci paci pacičky“ a umí udělat „malá“ – někoho pohladit.


Děťátko na přelomu 9. a 10. měsíce už mává na rozloučenou „pápá“ a snaží se pomáhat při oblékání. Když hledá hračku, dokáže se podívat i za roh.
Setkáte se také s prvními projevy individuality svého potomka, kdy se pokouší „vybojovat si“ jistou nezávislost. Nejčastěji se to projevuje snahami o samostatné krmení. Když máte v kuchyni snadno omyvatelnou podlahu, tak mu jistě nebudete bránit ve snaze naučit se ovládnout lžičku. Pořiďte děťátku plastovou mističku, aby přežila případný pád na zem, usaďte ho bezpečně do dětké židličky a dejte mu šanci něco nového dokázat. Uvědomte si, že vaše děťátko


už přestává být miminkem, stává se z něho „opravdický“ malý človíček. Na přelomu 10. a 11. měsíce umí stát bez držení a někdy zvládne i jeden krůček. A o tom, jak se poprvé rozeběhne, si popovídáme zase příště.


zdroj: www.mojedite.cz
 
Vývoj dítěte 1. - 3. rok PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Neděle, 13 Duben 2008 18:56

Rok anebo tři?
Tohle ještě neznám
V minulém díle jsme si povídali o tom, jaké to je, když se narodí miminko. Jenomže teď už to vaše děťátko přestává být miminkem a stává se z něho „opravdický“ malý človíček.
V roce a půl už leze bez cizí pomoci po schodech, kope do míče a hází s ním, vyleze i na nízkou židličku. (Správná chvíle proto přimontovat zábrany na schody, aby po nich nemohlo lézt bez vašeho dohledu, přidat zabezpečení k zásuvkám, aby si je nevytáhlo na nožičku, případně se vám nedostalo k věcem, které by mu mohly ublížit.). Dokáže zvedat ze země hračky a neupadne při tom. Když ho posadíte na plastovou motorku nebo kachničku, bude se odstrkovat nohama. A nejen to: udrží se a houpe se na houpacím koni. Určitě proto není od věci obohatit jeho bednu s hračkami o nové - jezdící. Ať už se jedná o odstrkovadla, nebo právě různé houpací koníky nebo kohouty. Na dlouho se stanou jeho nejoblíbenější zábavou. Na druhou stranu, nebuďte ale znepokojená, jestli některou z těchto dovedností děťátko ještě neumí nebo si není jisté. Mezi takto starými dětmi mohou být poměrně velké rozdíly, třeba zrovna v tom, jak stojí (nebo nestojí) a jak se pokoušejí chodit. Některé děti už jsou „pevné v kramflecích“, jiné se pouze stavějí u nábytku a další už se pouštějí do objevitelských cest mezi skříní a křeslem. Každé dítě je individualita nejen pokud jde o duši, ale i ve fyzickém rozvoji.

Nenuťe je chodit

Nenechte se strhnout k takové nepředloženosti, abyste nutila své dítě chodit jenom proto, že stejně staré sousedovic už běhá. Děťátko si samo určuje, kdy je jeho noha připravená udržet ho ve vzpřímeném postoji. Jde o to, aby byla dobře vyvinutá ploska nohy. Jestliže nutíte dítě stát a chodit dřív, než je k tomu ploska nohy zralá, může se stát, že v budoucnu nedokáže správně zapojovat drobné svaly nohy a naruší se vývoj svalové souhry i v pletenci pánevním. Každopádně v tomto období, kdy už se dítě staví na nohy je velmi důležitá správně zvolená bota. Určitě byste neměli šetřit, měla by být pevná, dostatečně vysoká, nejlépe kožená. Na výhodný nákup v bazaru v tomto případě určitě zapomeňte, zatímco obnošené tričko není problém, rozšlápnuté boty ano.


Než se ale děti prvně postaví, je důležité, aby lezly dlouho po čtyřech a drážděním nártu sunutím po podložce se naučily aktivovat drobné svaly nohy. Pokud jde o pohyb, váš mrňousek si jistě osvojil i jednu legrační dovednost: umí zdvihnout nožku, když stojí. Některá dítka už mají rozšířené i komunikační schopnosti: říkají máma i táta a dobře rozumí významu takových slov, jako jsou zavři nebo otevři pusu, sedni si, lež. Roční dítě hledá podněty a velmi se zajímá o knihy. Rádo si v nich listuje. Tohle je období, kdy je vaše knihovna nejvíc ohrožena: dítě vytahuje knihy ze spodních poliček a protože si v nich rádo listuje, připravte se, že některé vaše knihy mohou přijít k úhoně. Dobrým řešením je umístit dolů knížky děťátka. Zkuste mrňouskovi vysvětlit, že police vpravo je mu k dispozici, ale police vlevo už nikoliv – nebojte, časem to pochopí, i když teď bude nejspíš vytrvale otáčet hlavičkou do stran na znamení nesouhlasu. To už totiž umí taky. Pokud mu ovšem vyberete knížky patřičně lákavé, jistě ho snadno přesvědčíte.
Jdeme do společnosti
Výhodou tohoto věku je fakt, že děťátko už nestrká do pusy úplně všechno, co kolem sebe najde. Objevilo však jakýsi – z našeho hlediska zvrácený – půvab v odhazování věcí, takže co neolizuje, to odhazuje, a to úmyslně. Čímž vás bude asi trochu rozčilovat, zejména pokud uklouznete po kostce nebo se s ní trefí do talíře s polévkou. Na druhou stranu – v tomto období je hodně mazlivé, takže využívejte jeho přítulnosti plnými doušky. Stůl po obědě s ročním potomkem už nevypadá jako po právě skončené dortové bitvě, jako ještě před pár měsíci. Dítě už se celkem spolehlivě strefuje do úst a na ubrus padá jenom málo jídla. A po jídle si dokonce umí utřít pusinku ubrouskem. Sláva, volejte do své oblíbené restaurace a objednejte stůl! Dítě je připraveno začít chodit do společnosti.


Když děťátko požádáte, aby vám přineslo hračku, rozumí vám a zvládne to. Báječně si spolu popovídáte, protože už umí až 20 slov. Naučilo se napodobovat zvuky některých zvířat, takže zatímco jste dříve nad knížkou s obrázkem kravičky dělala bů vy, dneska už bučí, štěká, mňouká a mečí děťátko. Rozumí i zákazu, ví, co znamená Nesmíš! – ale jestli také poslechne, to už je na vás… Rádo si čmárá – asi byste ráda slyšela, že po papíru, ale skutečnost je rozmanitější: čmárá všude. Toto hobby často spojuje se svou zálibou v knížkách, takže se raději smiřte s tím, že pár knížek bude mít nové ilustrace. Jistou útěchou či náplastí vám mohou být méně destruktivní záliby: děťátko se rádo češe (pozor na kartáče a hřebeny, kupujte raději plastové hřebeny, které nemají ostré zuby), ochotně spolupracuje při oblékání, a tak si oblíbilo čištění zubů, že se ho samo dožaduje.
Už zvládnu i chůzi do schodů


Říká se, že malé děti jsou nejlepší v období mezi rokem a půl a třemi lety: v této době už toho spoustu umějí, jsou mnohem samostatnější, ale ještě ne příliš, dá se s nimi už docela dobře mluvit – a přitom zůstávají miminkovsky mazlivé, takže si maminka ještě do sytosti užívá něžností a laskání.
Děťátko mezi 21 a 24 měsíci získává pohybovou virtuozitu: po schodech chodí bez přidržování (i když dokonalé to ještě není, zatím nestřídá nožky a posunuje se nahoru či dolů přísunem) a umí dobře běhat i rychle zastavit.
Jeho řeč se rozvíjí. Už to nejsou osamělé výkřiky, ale věty o dvou třech slovech. Mrňousek si uvědomuje některé věci týkající se hygieny. Chápe, že mokré kalhotky nejsou to pravé ořechové, dokáže včas oznámit, že se mu chce na záchod, a vyžádá si nočník. Když to nestihne a počůrá se, dává najevo lítost. Umí si říct o jídlo i o pití a chytá vás za ruku, když chce upoutat vaši pozornost.


Pojď si popovídat
S řečí a s komunikací to začíná být vážné: dítko si s vámi promluví o čemkoliv chce a k jeho nejoblíbenějším slovům patří „ne“, „nechci“ a „nebudu“. Vaše umění taktiky a diplomacie prochází zkouškou ohněm, abyste všechno zvládla v klidu a s nadhledem. Dobrá průprava na pubertu…
Někdy v této době se také poprvé objevuje na scéně otázka, která vás možná bude někdy svou četností a neodbytností přivádět k šílenství: „Proč?“ Snažte se zachovat klid a trpělivost za všech okolností. Uvědomte si, že období „proč?“ trvá mnoho let, netrpělivostí si nepomůžete – a buďte vděčná, že se dítě vyptává. Protože jak se to říká? Kdo se neptá, nic se nedozví… během krátké doby několika měsíců přibudou k Proč? ještě Kde? Jak? a Co?
Děťátko už je docela obratné, ve 2,5 letech si samo svlékne košilku i kalhoty a až mu budou tři, bude se umět samostatně obléknout i svléknout včetně zapínání a rozepínání knoflíků. Holčičky (ale vlastně i mnozí kluci) v té době oblékají panenky. Ve třech letech je už dítě velmi hbité a nemá daleko od nápadu k jeho realizaci. Dejte si na ně pozor hlavně venku, kdy se dítko rozhodne změnit razantně směr a uhlídat ho dává dost práce. Při chůzi po schodech už střídá nohy, umí stát na jedné noze a některé děti se dokonce naučí i jezdit na kole.
Velkou roli v tomto období hraje i správná hračka. Děťátko miluje vše, co může nějakým způsobem ovládat, mačkat, tisknout, otáčet… Staví své první stavby ze stavebnice, skládá puzzle. V obchodě vás určitě potáhne do dětského oddělení a bude se dožadovat autíček, hracích koberců, nebo naopak panenek, poníků a pokojíčků.


Zdroj: www.mojedite.cz

Aktualizováno Neděle, 13 Duben 2008 18:59
 
Výbavička pro miminko PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Neděle, 13 Duben 2008 18:54

Také jdete nakupovat výbavičku pro miminko?
Očekáváte každým dnem narození miminka a víte, že nějaké ty nákupy už jsou opravdu nezbytné? Potom zkuste jít nakupovat s námi.
Ještě než vyrazíte, jistě vás okolí zahrne spoustou dobrých rad. Co je nutné koupit, co není nutné koupit a čeho kolik koupit. Zajímavé je, že rady se týkají obvykle pidivěciček, které po pár dní, maximálně týdnů miminko nosí na sobě. Bohužel, ty jsou nakonec nejmenší investicí. Miminko toho totiž potřebuje mnohem víc a mnohem dražší věci.

Spinkání, koupání a jiné roztomilosti…
Začít bychom měli rozhodně postýlkou a dalšími potřebami, bez kterých se asi neobejdete.
Postýlka a matrace – nabídka na trhu je více než pestrá. Můžete zakoupit postýlky v mnoha provedeních a záleží jen na vás, čemu dáte přednost. Vždy by ale měla být postýlka bezpečná a určitě s polohovacím roštem.
Mantinely a nebesa – záleží na vkusu rodičů a také na umístění postýlky, zda je potřeba miminku stínit či ho chránit před chladem ze zdi. Obecně ale platí, že obzvláště zpočátku dělá miminku uzavřený prostor velmi dobře – připomíná mu prostředí, ve kterém žilo celých devět měsíců.
Cestovní postýlka - parádní věc, výborná nejen na cesty, ale skvělou službu udělá i třeba na terase nebo na zahradě. Dá se koupit zvýšené podložky na novorozeně.


Koš na miminko – obzvláště v prvních týdnech ho velmi oceníte. Jednak splňuje opět nároky na uzavřený prostor, jednak bývá na kolečkách, tudíž s ním můžete přejíždět z místnosti do místnosti.
Peřinka - nejprve vám možná bude stačit povléknou obyčejnou dětskou dečku. Pro starší dítě, které se odnaučuje plínkám, je skvělá prací peřinka.
Podložka na matraci – dá se koupit igelitová, ale existují i speciální voděodolné, na kterých se miminko nepotí.
Povlečení a prostěradlo - minimálně dvoje, prostěradlo je lépe ještě ve větším. Mně se nejlépe osvědčilo napínací, které neleze a nehoulí se.
Kolotoč nad postýlku - sice není potřeba hned po narození, ale rozhodně je to šikovná hračka pro děti tak od dvou měsíců. Je to výborný tip na dárek od babiček nebo tetiček. 300 - 1000 Kč
Přebalovací pult – je výborná věc. Je na vás, zda dáte přednost obyčejné podložce položené přes vanu nebo postýlku, nebo dražšímu modelu s dřevěnou komodou na věci miminka.
Kapsář na postýlku - pokud nebudete pořizovat přebalovací pult, je moc šikovné pořídit kapsář na postýlku, všechny potřeby, ubrousky a plínky jsou pak na jednom místě a hned při ruce. Já osobně měla kapsáře dva – jeden na plínky, druhý na hračky a osvědčily se oba.
Koš na použité plínky – je to určitě náramně šikovná věc, plínky vám „nevoní“ celým byte.
Autosedačka – budete-li s miminkem cestovat, určitě se vyplatí vybrat kvalitní, nejlépe ještě kompatibilní s podvozkem vybraného kočárku.
Vanička nebo kyblík - kyblík u nás ještě není příliš rozšířený, i když maminky si ho hodně pochvalují. Je jen na vás, zda se rozhodnete pro něj, nebo pro vaničku.


Síťka proti hmyzu na kočárek a na postýlku – zvažte podle očního období. Dá se koupit nebo i ušít ze staré záclony.
Deka vel. 70x140 do kočárku na chladnější dny - dek není nikdy dost - opravdu!
Slabá pokrývka do kočárku na teplé dny - postačí i plínka nebo plenková osuška.
Fusak na zimu - kožešinový je nezničitelný a nádherný, ale výborný je také fleeceový kombinovaný fusak vhodný i do autosedačky i do kočárku.
Šátek (nebo jiné nosítko) – mnoho maminek šátek nemá a nechybí jim - ale pro jiné je k nezaplacení. Dá se pořídit i klokanka, babyvak nebo krosna – záleží jen na rodičích...
Židlička - bude potřeba až pro větší dítě (do té doby se dá krmit v autosedačce), ale vyplatí se s ní počítat hned.
Lehátko - polohovací přenosné lehátko do bytu se hodně prodává, ale stejně poslouží i autosedačka...
Rehabilitační balón - Skvělá, výborná a nenahraditelná věc na řvoucí dítě. Sednete si na balón s miminem v náručí a skáčete a skáčete a skáčete a skáčete a skáčete....
Bavlněné plínky 15-20 ks - tohle množství bohatě postačí pro neprdelkové použití, pokud budete chtít střídat bavlněné a látkové plenky, budete jich potřebovat víc. Dají se koupit i moderní látkové pleny – záleží na individuální rozhodnutí rodičů.
Bavlněné (plenkové) osušky 3x - 4x – zhruba do čtvrt roku se dává miminku na každé koupání čistá osuška, dají se použít i froté osušky. Perfektní jsou ty dětské s kapucí, nebo hodně velké dospělácké osušky
Kojící polštář – skvělá pomůcka, odpadne bolení zad a hledání přijatelné polohy.
Nanny nebo jiný monitor dechu – doporučuji, ušetříte si mnohé trápení, strachy a obavy.
Kočárek – na závěr to, bez čeho se jistě neobejdete. Těžko ovšem doporučit ideální kočárek. Záležet bude na tom, zda s ním budete jezdit po dokonalých chodnících satelitního městečka, nebo po hrbolaté návsi. Obecně platí – čím horší terén, tím větší kola.
Obvykle se vyplatí podvozek, do kterého lze postupně umístit korbu, autosedačku a sportovní sedačku. Někdo ovšem dává přednost tomu, aby sportovní kočárek byl lehký a mobilní a v tom případě je lepší počítat rovnou s nákupem dvou kočárků.
Vede se spor o tom, zda kočárek se čtyřmi nebo třemi koly. Zase je to záležitost individuální. Někdo si nemůže vynachválit tříkolku, jiný dá přednost klasickému modelu.


Mastička a olejíčky
Pokud myslíte, že už máte nakoupeno, opak je pravdou. Vyrážíme do drogérie.
Bepanthen (mastička na popraskané bradavky) - často zachrání prsa a tím i kojení.
Mastička na prdelku – každá maminka si oblíbí jinou, ale chybět určit nesmí nikde.
Olejíček nebo tělové mléko – obzvláště pokud má miminko problém se suchou kůží, je to nutné.
Tyčinky a čištění nosíku a oušek - pozor, miminkům se tyčinkou nezajíždí do ouška, čistí se jen kraj a záhyby ušního lalůčku!
Papírové plenky – na novorozeně se kupuje velikost jedna, ale větší miminka se do ní nevejdou. Novorozeně spotřebuje klidně i devět plínek za den, větší děti jsou už skromnější.
Vlhčené čistící ubrousky - výborná věc.
Jednorázové přebalovací podložky - jsou šikovné na cestování.
Rektální rourka - Pomáhá na prdíky přímo zázračně.
Dudlík - nejprve jen jeden, nekupujte víc, nevíte, jaký dudel bude miminko ochotné přijmout, či zda je vůbec bude ochotné přijmout...
Kojenecká láhev - je dobré ji mít doma jen pro vlastní klid.
Teploměr - digitální - nebo rychloběžka a nejlépe ušní.
Líh nebo jodisol na pupík - Každá porodnice vám doporučí něco jiného - takže se zeptejte...
Buničité čtverečky na čištění pupíku - Totéž, každá porodnice to vidí jinak, někde doporučují tyčinky...
Sirup proti teplotě a bolesti - je dobré mít ho doma v lékárničce, většinou je potřeba po očkování. Je lepší dát miminkům lék proti bolesti, než ho nechat při silnější reakci trápit... Odsávačka hlenů – na trhu je mnoho modelů, některý by měl určitě skončit u vás.


Maminkovské oblečky

A teď se konečně dostáváme k té nejméně obsáhlé, ale nejdůležitější části miminkovské výbavičky - k oblečení.
Normální, čerstvě narozené miminko má kolem 50 cm a tří až čtyř kil, obvod hlavičky má kolem 34 cm. Ideální je pro něho velikost 56, ale jen nakrátko, protože miminka neuvěřitelně rychle rostou a už kolem třech měsíců nosí velikost 62, kolem půl roku velikost 68, kolem třičtvrtě roku velikost 74 a konečně kolem roku už jim začínáme dávat velikost 80 - a nyní následuje dobrá zpráva, jejich růst se konečně zpomalí a miminka rostou tak o jednu velikost za půl roku. Ano, velikosti se odvozují od délky miminka a jdou po šesti centimetrech - takže 50, 56, 62, 68, 74, 80, 86, 92, 98, 104... Občas se některý výrobce rozhodne jít proti proudu a začne dodávat na trh například velikost 64... To je o kousíček vetší, než 62 a o dost menší než 68, Další specialita je číslování v měsících, což by nebylo vůbec špatné, ale jejich měsíce jsou takové zvláštní - nikdy velikostně nesedí. Číslování v u větších velikostí v rocích je o něco přesnější – ale počítá s průměrným dítětem, ale to už není problém odhadnout.
Body vel. 56 4x - Spíš méně, nejlépe ze 100% bavlny, určitě s dlouhým rukávem.
Body vel. 62 4x - Spíš více, taky raději bavlněné, jsou prostě k nezaplacení.
Body vel. 68 - začnou příkrmy a bude jich potřeba hodně!
Dupačky nebo měkké kalhoty vel. 56 4x - Raději bych to s počtem nepřeháněla, miminko z ní velmi rychle odroste.
Dupačky nebo měkké kalhoty vel. 62 4x - Laclové riflové nebo manšestrové kalhoty jsou sice ohromně roztomilé, ale pro ležící miminko ne pravě nejpohodlnější, takže pokud narazíte na nějaké opravdu pěkné, kupte je, ale ne menší než 80 - jsou ideální až pro chodící mimčo. Naprosto skvělé jsou zateplené bavlněné kalhoty, pod ně ponožky a bačkůrky a nemusíte miminko trápit oblékáním punčocháčků.
Ponožky nejmenší velikosti 5x – miminka mají často studené nožičky, tak nosí ponožky i pod dupačky. Nevyplatí se kupovat levné ponožky, bohužel nedrží na nožičkách...


Trika s dlouhým rukávem nebo mikinky vel. 56 4x – ale není třeba přehánět počet, miminko může hned nosit velikost 62 nebo svetřík.
Trika s dlouhým rukávem nebo mikinky vel. 62 4x - K nezaplacení, vážně. Navíc miminko může nosit i větší velikosti, takže bych možná doporučila hned nakoupit i pár kousků velikosti 68.
Bavlněná čepička obvod hlavičky 36-38 cm 2x – nejlépe obyčejné bavlněné, fleeceové čepky se zdobením na temeni se vyplatí až na chodící dítě, ležícím miminkům docela překážejí.
Pletené bačkůrky, rukavičky a čepička - stačí 2x – miminka je moc neumažou.
Overaly - někdo je má rád, někdo ne, nahrazují vlastně dupačky a mikinu.
Overal na spinkání vel. 62 3x - Pro novorozeně se většinou nepoužívají, mění se to zhruba ve čtvrt roce s příchodem režimu – takže stačí je nakoupit od velikosti 62.

Bryndáček - Dobré jsou ty s igelitem na spodní straně, výborné jsou taková obdélníková „ponča“ s otvorem s rantlem pro krk, ale je to hodně individuální, na jedno miminko je skoro nepotřebujete a na druhé jich spotřebuje spoustu - je to dítě od dítěte jiné. Ale až se batole začne učit jíst samo, tak se budou ještě hodit.
Rychlozavinovačka – Některá miminka zavinovačku používají docela hodně, některá vůbec, ale rychlozavinovačka je výborná věc. Později se z ní dá odpárat suchý zip a dá se používat jako podložku pod miminko na sedačku nebo na zem.
A maminka nakonec
Kojící podprsenka 4x - prvních několik měsíců potřebují maminky i několik podprsenek na den. Dělají se s odklápěcími košíčky.
Vložky do podprsenky 1x - výborná věc, určitě je užijete. Zakoupit můžete prací i jednorázové
Jednorázové kalhotky do porodnice - 5 ks - určitě je oceníte.
Jemný čistící gel na intimní partie - určitě je lepší než obyčejné mýdlo, nedráždí a důkladně umyje...
Čaj pro kojící matky - Je bylinkový, docela chutný.
Fenyklový, anýzový nebo kmínový čaj - Výborná věc na prdíky plně kojeného.
Zdroj: www.emimino.cz 
«ZačátekPředchozí123DalšíKonec»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL